Sesión 1
Presentación 1

NOVIDADES


Accedemos a https://evaformacion.edu.xunta.es/

Usuario: fonteboa_pro..
ROL Profe
ROL Alumno fonteboa_al..
ROL Familia fonteboa_famE-Dixgal

Indica que pasos darías para realizar os seguintes cambios na túa páxina principal "Área persoal"
  1. Situar o panel Navegación debaixo do panel Administración.
  2. Engadir o calendario á páxina.
  3. Cómo saber en todo momento qué usuarios están conectados ao curso.
  4. Eliminar o panel "Usuarios en Liña".

Xestión de credenciais. Os docentes poden restaurar o contrasinal dos alumnos, ver o histórico e imprimir todos os contrasinais
credenciaisTarefas repaso


PRÁCTICAS

Crear una materia, matricular un alumnos e o profesor.


            Engadir unidade de Smart-classroom

     


            Cambiar de usuario e entrar como alumno para visualizar o entorno.

Contidos:
1. Engadir audio e vídeo en moodle

_________________________________________________________